Driehoeksmossel

Waarom de driehoeksmossel?

driehoeksmosselOp het substraatrif hebben we de driehoeksmossel geent. We hebben een langgerekt kunstrif aangelegd van hard substraat (beton palen, platen etc). Op deze ondergrond hecht de mossel zich en plant zich voort. Het doel van deze actie is de populatie aan driehoeksmosselen in de plas zodanig te vergroten dat een verbetering van de waterkwaliteit snel merkbaar is.

Afmetingen van de schelp:

Lengte: 40 mm. Bij uitzondering tot 50 mm.
Breedte: 20 mm.
Diameter: 24 mm.

 

Achtergrond

In veel zoetwater meren in Nederland neemt door de warmte in de zomermaanden de algengroei enorm toe. Hierdoor wordt het zwemmen in deze wateren in veel gevallen gedurende kortere of langere tijd verboden. De alg leeft helemaal op bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden in stilstaand water waarin voldoende stikstof en fosfaat zit. Ook de Zoetermeerse Noord-Aa plas levert in de zomer de ideale omstandigheden voor algengroei en -bloei. Met name de blauwalg is verantwoordelijk voor deze zwemverboden. Deze alg is in grote concentraties schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Er kunnen namelijk giftige stoffen afgescheiden worden, waarvan we ziek kunnen worden. De klachten die kunnen optreden na het via de mond in contact komen met de blauwalg, bestaan uit hoofdpijn, huidirritatie, misselijkheid, diarree en koorts. Met name kinderen krijgen last van deze verschijnselen omdat zij doorgaans meer water binnen krijgen tijdens het zwemmen dan volwassenen.

Naast deze gezondheidsproblemen veroorzaken de algen in hoge concentraties nog meer problemen. Doordat ze in dermate groten getale voorkomen, zijn ze verantwoordelijk voor minder doorzicht in het water. Dit levert vervolgens problemen op voor het onderwaterleven. Vooral planten hebben hierdoor last van het tekort aan daglicht en hebben moeite met overleven in periodes waarin de alg naar de macht grijpt.

 

Bestrijding blauwalg

Op meerdere manieren heeft men geprobeerd om de blauwalg te bestrijden. Zo zijn er onder andere proeven gedaan met waterstofperoxide, ultrasone trillingen en beluchting van het water. Geen enkele methode heeft echter een definitieve oplossing voor het probleem opgeleverd.

 

De driehoeksmossel helpt

DriehoeksmosselNaast deze methoden worden er sinds enige jaren ook proeven gedaan met het inzetten van de driehoeksmossel. Deze mossel is een filtervoeder. Dit betekent dat hij zijn voedsel uit het water in de omgeving haalt. Hij filtert de stikstof en het fosfaat uit het water. Deze twee stoffen zijn voor algen belangrijke voedingsbronnen en alleen al daardoor is de driehoeksmossel een gedegen helper in de strijd tegen blauwalg. Maar de driehoeksmossel doet nog veel meer, want ook de toevallig langskomende blauwalg ontsnapt niet aan de eetlust van de driehoeksmossel.

 

De driehoeksmossel in het Duik Park

driehoeksmossel

In Duik Park Zoetermeer is speciaal voor deze mosselen een rif aangelegd. Op circa 35 m2 zijn een paar honderd kilo driehoeksmosselen geënt. Omdat de mosselen een ondergrond nodig hebben om zich aan te hechten, zijn er grote betonnen platen afgezonken waarop ze hun huis vinden. In de buurt van dit rif meten we wat de effecten zijn van de inzet van deze kleine hulptroepen. De driehoeksmossel vindt de Noord-Aa een prettige omgeving om in te wonen en vermenigvuldigt zich door het hele Duik Park. Er zijn meerdere objecten waar de mossel zich thuis voelt. Met de inzet van de driehoeksmossel verwachten we het doorzicht te verbeteren en daarmee de duikervaring leuker en beter te maken.

Een groot bijkomstig voordeel voor de Zoetermeerse strandliefhebber en de horeca is dat de Noord Aa plas niet meer, of niet meer zo vaak afgesloten zal worden voor zwemmers.