Historie van het Noord Aa

Het gebied dankt haar naam aan het aangrenzende boezemwater de Noord Aa. Tussen 1600 en 1615 bestond dit gebied, de Geeren genaamd, uit een complex boezemlanden die in open verbinding stonden met de Oude Rijn. Rond 1635 werd het gebied in twee delen ingepolderd: de kleine Blankaard en de Geerpolder. Tot 1708 werden de polders ontveend waardoor grote plassen ontstonden. In 1867 werd de polder definitief drooggemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn, om te voorzien in de brandstofbehoefte, nog enkele stukken ontveend. Deze delen liggen nu dan ook lager dan de andere percelen.

De Noord-Aa is eind jaren 60 ontstaan doordat de gemeente Zoetermeer een zandwinningput moest creëren voor de aanleg van nieuwe woonwijken en wegen. In 1984 en 1999 hebben ze deze zandwinning nogmaals herhaald, waardoor er nu een plas is ontstaan van 90 hectare groot. Het meest fantastische is dan zeker dat er een ontzettend mooi recreatiegebied omheen is ontstaan wat bestaat uit het "Prielenbos", oude molens en stranden, waardoor het gehele gebied een grootte heeft bereikt van 110 hectare groot. Het Zoetermeerse natuurschoon is geheel verwijderd van de stadse woonwijken en overige drukte. Door de eerdergenoemde zandwinningen zijn er overigens op de Noord-Aa diverse diepten ontstaan. Waar het 40 meter uit de kant 5 meter diep is, kan deze ineens afdalen naar diepten tussen de 30 en 35 meter.

Door de provincie Zuid-Holland wordt de Zoetermeerse Noord-Aa reeds vele jaren geroemd om zijn schone water. Dat maakt het niet alleen aantrekkelijk voor een groot voorn, brasem en baarsbestand, maar ook de zeelt is een gast. Doordat het water zo diep en uiteengerekt is, kan het aanwezige visbestand uitgroeien tot maximale lengtes en gewichten. Brasems van 1,5 kilo en voorns tegen de 750 gram zijn normaliter meer regel dan uitzondering en snoeken die de 1.20 meter overschreden hebben. Stroming staat er niet tot nauwelijks op de plas; de enige stroming die zou kunnen ontstaan komt voortuit de wind.

 

Recreatie

Noord Aa is een klein, maar langgerekt natuur -en recreatiegebied in het Groene Hart met een hoge natuurwaarde.

 

Flora en Fauna

Noord Aa heeft een hoge natuurfunctie en dat kenmerkt zich door de aanwezigheid van ondermeer: vogelkers, vuilboom, braam, gestreepte witbol, kale jonker, rode- en witte klaver, zuring en de scherpe- en kruipende boterbloem, mattenbies, egelskop, fazant, mol, bunzing, wezel, fitis, tuinfluiter, tjiftjaf, kleine karekiet, grote bonte specht, smient en tafeleend.

 

Activiteiten/Faciliteiten

Duiken, fietsen, wandelen, picknicken, kanoën, zonnen, vogels spotten en de hond uitlaten.

 

Toegankelijkheid 

- Informatiepaneel met een kaart en een omschrijving van het gebied
- Toegankelijkheid mindervalide: via de verharde fiets- en wandelpaden
- Toegang gratis
- Parkeergelegenheid aanwezig
- Honden aan de lijn